за Христос

Библейски Речник / Вениамин

Най-малкият син на Яков и Рахил - Битие 35:16-18. Рахил умряла веднага след раждането му, и в предсмъртния си час го нарекла Венони, (син на моята скръб), но Яков го наименувал Вениамин, (син на дясната ми ръка). Той бил голяма утеха за баща си, който виждал в него любимата си съпруга, а също така му напомнял и Йосиф, с изчезването на когото не можел да се примири. Поради това, едва бил убеден да пусне Вениамин, да отиде с братята си в Египет - Битие 42 Битие 43гл. Вениаминовото племе отначало било малко, и почти на изчезване в дните на съдиите - Съдии 20гл., но след това се увеличило много - 2Летописи 14:8 2Летописи 17:17. То било храбро - Битие 49:27, и се ползвало с благоволението на Бога: "Вениамин възлюбения от Господа, ще живее безопасно при него; Господ ще го закриля всеки ден, И той ще почива между рамената му." - Второзаконие 33:12. Земята му достигала северните граници на Юда със Святия град. При бунта на 10те племена, Вениамин взел страната на Юда, и след това двете племена били винаги тясно свързани - 3Царе 11:13 3Царе 12:20; Ездра 4:1 Ездра 10:9. Цар Саул и Апостол Павел са от Вениаминновото племе - Фил. 3:5.


« Назад