за Христос

Библейски Речник / Велиал

На еврейски "син на Велиал", се отнася за някой зъл и недостоен човек. Един, който е решил да не се подчинява на никой, бунтар, непокорен и необуздаем човек - Съдии 19:22; 1Царе 2:12. В Новия Завет, с Велиал се обозначава силата на злото, или господаря на злото Сатана - 2Коринтяни 6:15.


« Назад