за Христос

Библейски Речник / Ваурим

Град на Вениамин, близо до Ерусалим, на пътя за Йордан. Той се споменава много пъти в историята на Давид - 2Царе 3:16 2Царе 16:5 2Царе 17:18.


« Назад