за Христос

Библейски Речник / Ват

Ват за течности или ефа за сухи неща - Исая 5:10; Езекил 45:10. Еврейска мярка, която съдържа около 18 оки.


« Назад