за Христос

Библейски Речник / Авиил

I. Баща на Кис, Сауловия баща, и на Нир, Авенировия баща - 1Царе 9:1 1Царе 14:51.

II. Един от силните войни на Давид - 1Летописи 11:32. В 2Царе 23:31, е наречен Ави-алвон.« Назад