за Христос

Библейски Речник / Вартоломей

Един от 12те апостоли - Матей 10:3; Марк 3:18; Лука 6:14; Деяния 1:13. Той се споменава заедно с Филип и изглежда, че е същия човек, който Йоан нарича Натанаил - Йоан 1:45-51, и споменава заедно с другите апостоли - Йоан 21:2. Натанаил може да е първото му име, а Вартоломей т. е. син на Толомей, бащиното и най-известното му име. Виж Апостол и Натанаил.


« Назад