за Христос

Библейски Речник / Варварин

Гърците наричали варварски всеки друг народ, (независимо от неговата култура и богатство), който не бил гръцки. Поради това Павел поставя целия човешки род под имената "гърци и варвари" - Римляни 1:14. Лука нарича жителите на остров Малта "варвари" - Деяния 28:2,4.


« Назад