за Христос

Библейски Речник / Валаам

Прочут чародей в град Фатур на Ефрат - Числа 22:5. Валак, Моавския цар, като видял многочислените израилтяни, и като се уплашил от тях да не би да нападнат земята му, изпратил да извикат Валаам, (който се славел със свръхестествената си сила), да дойде и да ги прокълне. Валаам колкото и да бил сребролюбив, решил да се посъветва с Бога, който му забранил да отиде. След това Валак изпратил други пратеници, които Валаам накрая придружил без одобрението на Бога, поради което Бог изпратил един ангел да го пресрещне на пътя и да го изобличи. Тук станало чудото с Валаамовата ослица, която проговорила с човешки глас - Числа 22:22,35. Но вместо да прокълне, той бил принуден от Божият Дух да благослови израилтяните. Това направил не един а три пъти, което огорчило много Валак, който го изпратил с гняв. След това Валаам предсказал какво би трябвало Израил да направи за народите около тях, и след като съветва Валак да вкара Израил в идолопоклонство и блудство, за да може с това да обиди Бога и да бъде напуснат от него, той си отишъл в земята си. Този лош съвет е последван. Моавските дъщери приемали евреите на омразното и идолопоклонническо място на Ваалфегор, за което 24,000 израиляни били убити - Числа 25:1-9 Числа 31:16; 2Петрово 2:5; Юда 11ст.; Откровение 2:14.

Валаам е бил вероятно потомък на Сим. Имал е много правилна представа за истинския Бог. Той го нарича "Господ, Бог мой" - Числа 22:18, но въпреки това е явно, че той е бил само един лъжлив пророк, както мнозина по времето на Израилевите царе, защото по покана на Валак дошъл да прокълне Божия народ. С това действие той изпълнил, против волята си величествените послания на Яхве, но пак сърцето му останало непроменено, и той не умрял "както умират праведните" - Числа 31:8; Исус Навиев 13:22.« Назад