за Христос

Библейски Речник / Авигея

I. Първоначално жена на Кармилеца Навал, а след това на Давид. Когато станала известна неблагодарността на Навал към Давид - 1Царе 25:14, тя натоварила много осли с храна, и придружена от няколко от слугите си, отишла да посрещне последният. С поведението си, и със своя разговор придобила неговото благоволение, и веднага след като преминала жалейката по смъртта на нейния мъж, Давид я взел за жена. От нея той имал синове на име Хилеав - 2Царе 3:3, и Даниил - 1Летописи 3:1.

II. Сестра на Давид и майка на Амаса - 1Летописи 2:16,17.« Назад