за Христос

Библейски Речник / Ваалат

Град в земята на Дановото племе - Исус Навиев 19:44. Не е известно дали това е Ваалат, който е съграден отново от Соломон - 3Царе 9:18; 2Летописи 8:6.


« Назад