за Христос

Библейски Речник / Ваала

Град в земята на Симеоновото племе - Исус Навиев 15:29. Среща се и като Киритиарим.


« Назад