за Христос

Библейски Речник / Ваал - асор

Мястото, където Авесалом пасял стадата си - 2Царе 13:23. То било близо до Юдовия град Ефрем, (около 8 мили източно от Ерусалим).


« Назад