за Христос

Библейски Речник / Було

Една връхна дреха, която се носи от Източните жени, с която се крият от погледа на всички хора, освен от мъжете си и най-близките си роднини. Когато една египтянка се завари разбулена, тя бързо покрива лицето си с булото, и извиква нещо като: "О, нещастна аз!". Да вдигнеш или махнеш булото на една източна жена, е голямо унижение и срам за нея - Битие 24:65; Песен на песните 5:7; 1Коринтяни 11:5,10. Булото не винаги се е носило. Сара, Аврамовата жена, и Ревека и приятелките й, при кладенеца не са носили була - Битие 12:14,15 Битие 24:16. Сравни също и Битие 38:14,15; Притчи 7:13. Виж Авимелех.

Има различни видове була. Онези, които се носят в Сирия и Египет могат да се разделят на два вида; едните са големи и дебели, а другите малки и по-леки. Обикновеното було, което се носи в дома се прави от тънък плат, и се закача за главата и пада отзад до краката. Подобно на първото, друго се закача отпред на главата, като закрива част от лицето. Булото, което се носи навън представлява голяма мантия от черна коприна, лен или друг материал, достатъчно широка, за да покрие цялата жена, освен очите й - Песен на песните 4:9. Такова беше булото, което носи Рут - Рут 3:15. Много жени носят само такива покривала. Гръцката дума evxousi,a (ексусиа), преведена "белег на власт" в 1Коринтяни 11:10, може да означава було, което се е носило от жената, като знак за нейното подчинение на мъжа си.« Назад