за Христос

Библейски Речник / Букви

Еврейският език съдържа двадесет и две букви. В Псалми 25 и 34, всеки стих започва с различна буква, първият с Алеф, вторият с Бет, и т.н. Псалми 119 се състои от 22 пасажа, първият съдържа осем стиха, всеки от който започва с Алеф, вторият също от осем стиха, всеки от който започва с Бет, и т.н. В други, като например Псалми 111 и 112, едната половина от всеки стих започва с една буква, а другата половина със следващата буква. Например, "Блажен оня човек, който се бои от Господа, Който много се възхищава от заповедите Му".

Първата половина на стиха започва с Еврейската буква Алеф; втората с Бет. Псалми 37 и 145, също са акростични. Плачът на Еремия също се състои от акростихове, както и 31 глава на Притчи, от 8-ми стих до края на главата.

Апостол Павел говори за "буквата" различно от "духът" - Римляни 2:29 Римляни 7:6; 2Коринтяни 3:6, с което противопоставя външното спазване на закона, с духовното му значение, и сърдечната покорност на него чрез Христос.« Назад