за Христос

Библейски Речник / Броня

Вид метално облекло, което войниците от старите времена използвали, за да се защитават от ударите на неприятеля - Неемия 4:16; Йов 41:26. Броните се състояли от метални люспи или от брънки скачени една за друга - Изход 28:32 Изход 39:23.


« Назад