за Христос

Библейски Речник / Бреме

Товар или тегота върху тялото или душата. Често се употребява в преносен смисъл, за да означи скърби или грехове - Псалми 38:4 Псалми 55:22; Галатяни 6:2, служби под закона - Матей 23:4, чиновнически отговорности - Изход 18:22; Второзаконие 1:12, и особено пророчески послания, но не винаги със заплашителен вид - Исая 19:1. В последния смисъл, Еврейската дума може да се преведе "пророкуване", "божествено изявление", или "пророчество" - Притчи 30:1 Притчи 31:1.


« Назад