за Христос

Библейски Речник / Брат

В Писанието думата брат, означава синът на същите родители, или пък на същия баща или майка - Матей 10:2; Лука 6:14, братовчед или близък роднина - Битие 13:8 Битие 14:16; Йоан 7:3; Деяния 1:14, един от същия род или земя - Матей 5:23 Матей 7:3, любим - 2Царе 1:26, или християни като Божии синове - Деяния 9:30 Деяния 11:29. В Матей 12:46-50 Матей 13:55,56; Марк 3:31-35, споменаването на Христовите братя заедно с майка му и сестрите му, ни говори, че те са били деца на Йосиф и Мария, по-малки от Исус. Но, това не е абсолютно вярно, защото вероятно Йосиф, Яков и Юда в Матей 13:55, са били братовчеди на Христос, за което се споменава в Матей 27:56; Лука 6:15,16; Йоан 19:25, понеже Клеопа и Алфей вероятно са имена, произлизащи от Сирийското Халфа.


« Назад