за Христос

Библейски Речник / Бохим

Едно място близо до Галгал, където ангелът Господен изобличи израилтяните за небрежност - Съдии 2:1-5.


« Назад