за Христос

Библейски Речник / Болести

Болестите са се появили в света от грехът. Те обаче са се размножили чрез развратените и долни нрави. Освен от естествени причини, болестите произхождат и от зли духове - Йов 2:7; Марк 9:17; Лука 13:16; 2Коринтяни 12:7. Благочестивите евреи са припознавали Божията ръка в изпращането на болести - Псалми 39:9-11, Псалми 90:3-12. Много пъти особени болести били изпращани за наказание на особени грехове, както е станало с Авимелех, Гиезия, Йорам, Осия, Мариам, Ирод, филистимците и мн. др., също така, както е ставало и с онези, които се причащавали недостойно - 1Коринтяни 11:30. Христос е проявявал божествената си благост и власт, чрез изцелението на всякакви болести. От това, както и от случая на цар Аса - 2Летописи 16:12, можем да видим, че цялото изкуство на лекарите е напразно без Божието благословение. Болестите, които най-много се споменават в Святото Писание са били треска, отпадналост, дизентерия и някои очни и кожни болести. Почти всяка телесна болест съответства на някоя от душевните болки.


« Назад