за Христос

Библейски Речник / Божие царство

Виж Царство небесно.


« Назад