за Христос

Библейски Речник / Бодили и Тръни

Под тези имена и под думите къпини, и коприва се разбира многочислените досадителни растения - Битие 3:18. Такива растения са били знак на пустош - Притчи 24:31, и много пъти са се употребявали като средство за горене - Псалми 58:9; Еклесиаст 7:6, Исая 33:12, за плетове - Осия 2:6. Има селце, което е разположено в Ерихонското поле, и е оградено сега с плет, който го пази от Арабските ездачи. Един пътник като пътувал по полето, където Гедеон заплашвал Сокхотските князе, че ще разкъса плътта им с тръни и глогове, съзрял такива бодливи растения, някои от които излизали над главата му, когато бил на кон - Съдии 8:7. Много малко от Еврейските имена могат да се приложат с точност на някои от разнообразните бодливи растения, които растат сега в Сирия. Венецът от тръни, който eвреите сложиха на главата на Спасителя, с цел да го поругаят, се предполага, че е бил изплатен от дървото Ziziphus Spina Christi, на което листата са тъмни и лъскави, и валчестите му и жилави стъбла са покрити с остри трънчета - Матей 27:29; Йоан 19:2,3. Павловият "трън в плътта" - 2Коринтяни 12:7-10, изглежда е бил някоя телесна немощ, която не е благоприятствала на публичното му служение. Сравни с Галатяни 4:13,14; 2Коринтяни 10:10.


« Назад