за Христос

Библейски Речник / Боговдъхновение

Свръхестественото влияние, което Святият Дух е упражнявал в умовете на Библейските писатели, и чрез което те са изявявали безпогрешно Божият воля. Дали това, което са писали там е било известно и по-рано, или от небето им се е съобщавало на часа; дали вдъхновението от Св. Дух е ставало във вид на диктовка, внушение, или надзор, и колкото и ясно да изследваме стилът, т.е. начинът на писанието, умствените дарби, и обстоятелствата при които е писал всеки от писателите, все пак Библията изцяло е написана под незаблудителното ръководство на Св. Дух - 2Тимотей 3:16.

Христос навсякъде говори за Старозаветните Писания като непогрешимо верни - Словото Божие. На Новозаветните писатели Христос обещава да ги снабди със Св. Дух - Матей 10:19,20; Йоан 14:26 Йоан 16:13, и те са писали и пророкували под неговото ръководство - 2Петрово 1:21 2Петрово 3:15; 1Коринтяни 2:10-13 1Коринтяни 14:37; Галатяни 1:12; Откровение 1:1,10,19.« Назад