за Христос

Библейски Речник / Благословение

Благословението се отнася, и към Бога, и към хората. Когато Бог благославя, Той действа така, че да направи благословението си действително. Божиите благословения са духовни или светски, телесни или умствени, но те действително дават доброто, което съдържат - Числа 6:23-27. Благословенията на хората към други хора, освен ако те са боговдъхновени предсказания, както в Битие 49:28; Второзаконие 33, са само добри пожелания, и един вид молитва към Творецът на всичко добро, за тяхното благополучие. Благословение от страна на човека към Бога, е едно дело на благодарност за неговите добрини - Псалми 103:1, или по-точно за онази особена добрина, която в това време причинява благославянето: като храна, за която се отдава благодарност на Бога, или за някое друго добро - 1Коринтяни 10:16.


« Назад