за Христос

Библейски Речник / Бикове

Бикове от Васан, които обикновено пускали на обилна паша, от което често се развилнявали. На тях са оприличени силни, свирепи и многочислени неприятели - Псалми 22:14 Псалми 68:30; Исая 34:7. Виж Вол.


« Назад