за Христос

Библейски Речник / Белег на власт

За употребата на тази дума в 1Коринтяни 11:10, виж Було.


« Назад