за Христос

Библейски Речник / Белач

На преображение Христово, дрехите на Исус станали толкова бели "каквито никой белач на земята не може така да избели." - Марк 9:3. Още може да се прочете за сапуна на тепавичаря в Малахия 3:2.


« Назад