за Христос

Библейски Речник / Безумен

В Св. Писание думата е описание на човек, който не мисли и не постъпва мъдро, т.е. не върви по Божиите заповеди и наставления, които се основават на Божията премъдрост. Следователно "безумен" е нечестивец, неприятел или такъв, който не се съобразява с Божието Слово - Псалми 14:1; Притчи 19:1. Думата безумие се употребява вместо нечестие - 2Царе 13:12,13; Псалми 38:5, безумни похоти вместо нечестиви похоти, и пр. Безумен разговор и безумни въпроси са празни и безполезни приказки - 2Тимотей 2:23.


« Назад