за Христос

Библейски Речник / Безсмъртие

Безсмъртието в пълния смисъл на думата, принадлежи само и единствено на Бога, "който сам притежава безсмъртие" - 1Тимотей 6:16. При хората, то е зависимо от волята на Бога. Безсмъртието на душата е доказано от някои, чрез безграничните желания и способности, за заслугите или за бъдеща награда или наказание. Обаче всички доказателства са незадоволителни без свидетелството на Св. Писание. Христос "осия живот и безсмъртие чрез благовестието" - 2Тимотей 1:10. Безсмъртното блаженство на християните, заедно с възкресението на телата им е плод от съединението им с Христа - Йоан 14:19. Вечната мъка за нечестивите и грешните върви успоредно с вечния живот за спасените - Матей 25:46.


« Назад