за Христос

Библейски Речник / Багрено

В Стария Завет се споменава два вида багрено:

I. Аргаман. В нашата Библия думата е преведена "багрено" и означава вид червена боя, която се добива от мида по бреговете на Средиземно море.

II. Техелет. В Българския превод думата е преведена "синьо" и представлявала синкаво-багрена боя добивана от друг вид миди. Тези два вида бои: багрено и червено, евреите са считали за святи; и втория вид те употребявали за първосвещеническия ефод, за опони, ивици и др. - Изход 26:1,4,31,36 Изход 28:31; Числа 4:6-12 Числа 15:38.

По онова време багреници са носили Римските царе и началниците на управлението; Нерон заповядал да се наказва със смърт всеки негов поданик, който би дръзнал да носи такива дрехи. Спасителят е бил облечен в багрена дреха, за да му се присмеят с титлата "Цар Юдейски" - Йоан 19:2,5. Сравни: Съдии 8:26; Естир 8:15; Притчи 31:22; Даниил 5:7; Лука 16:19. Мойсей използвал много червена и багрена вълна за скинията, и за украшенията на първосвещеника - Изход 25:4 Изход 26:1,31,36 Изход 39:1; 2Летописи 3:14. Вавилонците обличали идолите си в багрени и сини дрехи - Еремия 10:9; Езекил 23:15 Езекил 27:7,16.« Назад