за Христос

Библейски Речник / Ахсаф

Царски град на Ханаанците - Исус Навиев 11:1, превзет от Исус Навиев и по-късно даден на Асировото племе - Исус Навиев 12:20 Исус Навиев 19:25.


« Назад