за Христос

Библейски Речник / Ахия

I. Син на Ахитов и първосвещеник по време на царуването на Саул - 1Царе 14:3. Той вероятно е бил брат на наследника му Ахимелех, убит от Саул - 1Царе 22:9. Но може би е същият Ахимелех, защото тези две имена имат подобно значение.

II. Пророк и летописец по времето на Соломон и на Еровоам - 3Царе 11:29; 2Летописи 9:29. За него се предполага, че е говорил в името Божие на Соломон когато съграждал храма - 3Царе 6:11, и пак след като паднал в грях - 3Царе 11:11. Известил на Еровоам за отделянето на Израил от Юда и за основаването на неговия дом, чието разорение предсказал малко по-късно - 3Царе 14:1-14.« Назад