за Христос

Библейски Речник / Ахио

Син на Авинадав, който вървял пред Божия ковчег по пътя за Ерусалим от бащиния си дом - 2Царе 6:3-7. Виж Оза.


« Назад