за Христос

Библейски Речник / Авел-ситим

Намирало се в Моавското поле, на изток от Йордан, и близо до планината Фегор. Това било едно от последните места, където евреите разположили стан преди смъртта на Мойсей - Числа 33:49, наричано и Ситим - Исус Навиев 2:1. Тук израилтяните паднали в примките на моавските и мадиамските жени, и започнали да служат на Ваалфегор, вследствие на което 24 000 от тях измрели от чума - Числа 25гл.


« Назад