за Христос

Библейски Речник / Алон-вакут

в превод Дъб на плача - Битие 35:8


« Назад