за Христос

Библейски Речник / Ящер

От родът на гадовете - Левит 11:30. Според Мойсеевият закон ящерът и ящерицата са нечисти.


« Назад