за Христос

Библейски Речник / Яхин

Името на десния меден стълб в притвора на Соломоновия храм - 3Царе 7:21. Виж. Воаз.


« Назад