за Христос

Библейски Речник / Яфет

Вторият от тримата синове на Ной - Битие 9:23 Битие 10:21, роден сто години преди потопа. Може той да е истинския Япетос, когото Гръцките легенди посочват за прародител на Гръцкото племе. Седемте му сина - Битие 10:2-5; 1Летописи 1:5, населили с потомците си северна Азия и по-голямата част от Европа. По-късно гърците и римляните, покорили големи територии в Южна и Западна Азия, както предсказал Ной - Битие 9:27. Яфетовците сега са се разпространили и в Америка.


« Назад