за Христос

Библейски Речник / Ятир

Град в Юда, в планинските места - Исус Навиев 15:48 Исус Навиев 21:14. Давид изпрати тук дарове - 1Царе 30:27; 1Летописи 6:57.


« Назад