за Христос

Библейски Речник / Яспис

Скъпоценен разноцветен камък, бие понякога на зелено, понякога на багрено, и др., често в бял, червен или жълт оттенък - Изход 28:20; Откровение 4:3 Откровение 21:11.


« Назад