за Христос

Библейски Речник / Яребица

Една добре позната птица, от която три вида се срещат в Палестина. Сауловото преследване на Давид, е сравнено с преследването на яребица в планините - 1Царе 26:20. Това може да се изтълкува с един обичай на аравийците, които като виждали, че тази птица изнемощява, когато се подгонва няколко пъти един след друг, най-накрая се спускали внезапно върху нея, и я удряли с тоягата си. Значението в Еремия 17:11: "Каквато е яребицата, която събира пиленца, които не е измътила", е че тя изгубва труда си, защото малките птици като се излюпят я напускат.


« Назад