за Христос

Библейски Речник / Яний

Яний и Ямврий са двама от Египетските магьосници, които се възпротивили на Мойсей и Аарон, и се опитали да им подражават в чудесата им. Виж Изход 7:11, и сл. Имената им не се споменават на друго място в Стария Завет, но се срещат в Равинските книги и в Новия Завет - 2Тимотей 3:8.


« Назад