за Христос

Библейски Речник / Яловост

Яловостта, се считаше на всякъде на Изток за много оскърбително явление - Битие 16:1 Битие 30:1-23; 1Царе 1:6,19; Исая 47:9 Исая 49:21; Лука 1:25, особено между еврейките, които помнеха обещаният Месия - Битие 3:15, и желаеха да имат честта да му станат сродници. Силата на това желание се доказва от извънредните и често неоправдаеми мерки, които еврейките понякога са предприемали за тази цел - Битие 16:2 Битие 19:31 Битие 38:14; Второзаконие 25:5-10.


« Назад