за Христос

Библейски Речник / Язовец

Едно малко животно, от рода на мечките, което през цялата зима спи зимен сън. То живее в студените страни, а в Палестина не се среща. Оттова някои мислят за "язовските кожи", споменати в Изход 25:5 Изход 26:14; Езекил 16:10, и другаде, които са се употребявали за покриването на скинията и за обувки, че са били кожите, не на това животно, но на един вид морско животно от Червено море. Един изследовател отбелязва, че е "видял части от кожата на една голяма риба, убита на брега, която е била един пръст на дебелина, и се е употребявала от арабите за направата на обувки". Други мислят, че е едно животно от вида на дивите кози, кожите на които евреите са докарвали от Египет.


« Назад