за Христос

Библейски Речник / Ядуя

I. Един от онези, които подпечатаха Завета - Неемия 10:21.

II. Син на Йонатан - Неемия 12:11, който свещенослужеше дълго време след пленничеството. Някои вярват, че той е същият първосвещеник във времето на Александър Велики. Ако това е така, трябва да предположим, че това име е било прибавено в Неемия 10:21, от друга ръка след времето на Неемия. Той е последния от първосвещениците, споменати в Стария Завет.« Назад