за Христос

Библейски Речник / Явис

I. Манасин град, източно от Йордан, който се е наричал Явис-галаадски, защото е бил построен в земята, общо известна под името Галаад. Според Евсевий, този град се е намирал на шест мили от Пела, към Гераса. Израилтяните го пленили и поразили жителите му, защото отказали да помогнат, за да се накаже Виниаминовото племе - Съдии 21:8-10. По-късно, Явис е обсаден от амонците, и избавен от Саул. В признателност за тази услуга, Явис-галаадските мъже, предпазват мъртвите тела на Саул и синовете му от поругаване от, страна на филистимците - 1Царе 11гл., 31:11-13; 2Царе 2:5.

II. Потомък на Юда, който бил по-почитан между братята си, поради големия си успех в молитва - 1Летописи 4:9,10.« Назад