за Христос

Библейски Речник / Атарот

Това име се среща на няколко места в Писанието. Едно в племето на Юда - 1Летописи 2:54, едно или две в Ефрем - Исус Навиев 16:5,7 Исус Навиев 18:13, и едно или две в Гад - Числа 32:3,34,35. Робинсон намерил следи на едно от тези в Ефрем, върху един висок хълм около 6 мили на северозапад от Ветил.


« Назад