за Христос

Библейски Речник / Юст

I. Друго име на Йосиф наречен Варсава - Деяния 1:23. Виж Йосиф IV.

II. Един прозелит в Коринт, в чиято къща Павел проповядваше - Деяния 18:1.

III. Друго име на някой си Исус, сътрудник на Павел - Колосяни 4:11.« Назад