за Христос

Библейски Речник / Юница

На израилтяните било заповядано, да заколят червеникави юници за народните грехове, по един впечатлителен начин, който е описан в Числа 19:1-10, и който пояснява невинната и непорочна жертва в лицето на Исус Христос - Евреи 9:13,14. По упорството си тлъстата юница, представлявала още разблудното упорство на Израил - Еремия 46:20 Еремия 50:11; Осия 4:16.


« Назад