за Христос

Библейски Речник / Щит

Вид оръжие за отбрана. Бог много пъти се нарича щит на народа си - Битие 15:1; Псалми 5:12 Псалми 84:11; както се наричат още царете и великите мъже - 2Царе 1:21; Псалми 47:9. Виж Оръжия.


« Назад