за Христос

Библейски Речник / Шуах

Син на Авраам от Хетура - Битие 25:2. Един от тримата приятели, които посетиха Йов, Валдад Шуахецът, вероятно бе негов потомък - Йов 2:11.


« Назад